Vedtægter for kredsen og referater af generalforsamlinger

Herunder kan du downloade vores vedtægter for kredsen, samt referater af generalforsamlinger.

Støt op om vores arbejde

Din støtte som medlem af Landsforeningen Autisme styrker vores muligheder for at forbedre forholdene for mennesker med autisme i Danmark. Sammen kan vi gøre meget.

Bliv medlem