Vedtægter for kredsen og referater af generalforsamlinger

Her kan du finde og downloade de seneste års referater fra Kreds Vestsjællands generalforsamlinger. Ligeledes er der mulighed for at læse formandens beretning.

Kreds Vestsjælland – Autismeforeningen vedtægter kan du også læse her.

 

God fornøjelse

 

Vedtægter for Kreds Vestsjælland – Autismeforeningen

Støt op om vores arbejde

Din støtte som medlem af Autismeforeningen styrker vores muligheder for at forbedre forholdene for mennesker med autisme i Danmark. Sammen kan vi gøre meget.

Bliv medlem