Netværksgrupper

I netværksgrupperne mødes vi og deler vores erfaringer om de oplevelser, udfordringer og sejre, vi oplever i hverdagen med autisme tæt på livet.

Vi har flere grupper her på Vestsjælland. Så uanset om du er pårørende til en med autisme eller selv har diagnosen, har vi sikkert en relevant netværksgruppe til dig.

Få hjælp og støtte

Søger du hjælp fra en socialrådgiver, hjælp fra andre i din kommune der også har autisme tæt på livet, eller råd og vejledning til autismeforståelse, søskendeproblematikker, skolevægring eller konflikthåndtering?

Så kan det være at vi kan hjælpe dig.

Lokalafdelingen for Slagelse, Ringsted, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommune

Kreds Vestsjælland er den lokale forening af Landsforeningen Autisme, der har til formål at bidrage til, at der skabes de bedst mulige vilkår for børn og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).
Foreningen virker for, at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører, samt formidle oplysninger, støtte og vejlede forældre, søskende og andre pårørende.

Vi dækker kommunerne Kalundborg, Slagelse, Odsherred, Holbæk, Ringsted og Sorø.
Vores målgruppe er mennesker berørt af autisme, heriblandt forældre, børn, søskende med videre.

Hvad er ASF?

ASF er en forkortelse for autismespektrumforstyrrelse. Det dækker blandet andet over diagnoserne Infantil autisme (IA), Asperger syndrom (AS), Atypisk autisme, Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Anden (GUA) samt Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Uspecificeret (GUU).

Ønsker du at kontakte os?:
Send os en mail via sissmayan@autismeforening.dk Så hører du fra os snarest.

Forside

Støt op om vores arbejde

Din støtte som medlem af Landsforeningen Autisme styrker vores muligheder for at forbedre forholdene for mennesker med autisme i Danmark. Sammen kan vi gøre meget.

Bliv medlem  

Ofte stillede spørgsmål

Klik på et af spørgsmålene nedenfor for at se svaret.
Hvis du har et spørgsmål der ikke er på listen, er du velkommen til at kontakte os på sissmayan@autismeforening.dk.

Der er flere muligheder. Vi har flere netværksgrupper her på Vestsjælland, hvor vi mødes fysisk. Nogen grupper er for pårørende. Andre grupper er en blanding af pårørende så vel som folk med en autismediagnose – nogengange begge dele. Klik her for at se listen.

Facebookgrupper
Du kan også prøve vores lokalgrupper på Facebook, hvor vi har en gruppe for hver af de seks kommuner vi dækker over på Vestsjælland. Du finder grupperne her:

Hvis I har mistanke om autismespektrumforstyrrelse hos jeres barn, og denne opfattelse deles af barnets egen læge eller den pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR), kan en af disse to vælge at henvise barnet til børne- og ungdomspsykiatrisk udredning. Prøv at starte med at drøfte det med de fagpersoner, der er tæt på barnet i skolen eller i institutionen.
Hvis du har mistanke om, at du har en autismediagnose, skal du tale med din praktiserende læge om de ting, der fører til din mistanke. Det er en god idé at skrive tingene ned inden besøget hos lægen. Bare så du husker at få det hele med. Din praktiserende læge kan henvise dig til en speciallæge i psykiatrien. Her vil der så blive foretaget det, man kalder for en udredning.
Der er flere muligheder:
  • Betalende medlemmer af Landsforeningen Autisme kan få rådgivning og hjælp til selvhjælp af foreningens socialrådgiver. Klik her for at læse mere om dette.
  • Du kan kontakte DUKH, der yder gratis rådgivning om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. De er klar ved telefonen mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9.00 til kl. 13.00. Ring til dem på 76 30 19 30. DUKH er uvildige og tager derfor hverken parti for borgeren eller myndigheden, ligesom de ikke kan fungere som bisidder eller partsrepræsentant.
  • I nogle kommuner, eksempelvis Slagelse Kommune, er der en borgerrådgiver du kan kontakte for at få vejledning. Prøv at undersøge det ved at gå ind på din kommunes hjemmeside.